Альтернативний проект Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті жертв Голокосту

Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру

Альтернативний проект Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті жертв Голокосту

Голова Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики М. Потураєв вніс альтернативний Постанови про заходи у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру та з увічнення пам’яті жертв Голокосту.

Текст цього документу відкрито спрямований на захист російських інтересів у справі втручання в українську національну політику пам’яті і водночас навіть словом не згадує про наявність українського державного проекту меморіалізації Бабиного Яру.

Читайте:
Декларуючи спрямованість України до європейського шляху увічнення пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту, що передбачає відмову від будь-яких проявів нетерпимості та дискримінації у питаннях вивчення, дослідження та вшанування цих подій,

бажаючи забезпечити належне вшанування усіх жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту незалежно від їхнього етнічного походження, віросповідання чи політичних поглядів,

розуміючи надзвичайну трагічність подій Голокосту та закликаючи до об’єднання зусиль усього світового суспільства для запобігання повторенню злочинів проти людяності та будь-яких проявів геноциду, збереження миру та міжетнічної єдності,

виходячи з необхідності збереження культурної спадщини та пам’яті про жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту,

усвідомлюючи дуже різний історичний досвід та необхідність співіснування різних пам’ятних наративів, спрямованих на плюралізм культури пам’яті, прагнучи досягнення співпраці та створення спільної культурної пам’яті,

маючи на меті забезпечити підтримку та співпрацю з підприємствами, установами та організаціями (зокрема, громадськими та благодійними), незалежно від форми власності, які вшановують пам’ять жертв нацизму, зберегти історичні пам’ятки, джерела історії та артефакти,

бажаючи забезпечити проведення належних заходів із вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру у зв’язку з 80-ми роковинами цих подій,

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Вважати неприпустимою у правовій державі політику монополізації у будь-якій формі доступу до вивчення, дослідження та вшанування трагічних подій Бабиного Яру та Голокосту та/або запровадження будь-яких заборон чи обмежень щодо створення та використання музеїв, комплексів та меморіалів, присвячених цим подіям за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками, формою права власності суб’єктів.
  2. Запровадити в Україні політику широкого суспільного діалогу, зокрема між державою та підприємствами, установами та організаціями (зокрема, громадськими та благодійними) незалежно від форми власності, з питань організації всіх дій щодо вивчення та вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту.
  3. Підтримати ініціативу щодо здійснення заходів з меморіалізації пам’яті жертв трагедії у Бабиному Яру за участі держави, громадських і благодійних організацій.
  4. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

забезпечити здійснення аналізу чинних норм законодавства України в частині, що регулює державно-приватне партнерство, інвестиційну діяльність, державну підтримку інвестиційних проєктів, тощо, з метою виявлення дієвих способів організації спільної роботи на засадах рівності між державою та підприємствами, установами, організаціями (зокрема, громадськими та благодійними), незалежно від форми власності, та/або забезпечення належної державної підтримки таких підприємств, установ, організацій в процесі здійснення заходів з увічнення пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту, зокрема роботи з музефікації, проведення наукових та архівних досліджень, будівництва та функціонування меморіальних комплексів, архівів, інсталяцій, тощо;

у разі необхідності, для забезпечення належної організації спільної роботи у цій сфері, підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України;

забезпечити проведення аудиту та інвентаризації будівель, споруд та приміщень, що перебувають у державній та комунальній власності з метою подальшого ініціювання питання їх використання під потреби музеєфікації;

забезпечити встановлення Міністерством культури та інформаційної політики України постійних відносин з міжнародними організаціями, що займаються збереженням пам’яті, проведенням досліджень подій Голокосту з метою подальшого обміну досвідом, колекціями предметів культурної спадщини (включаючи архівні документи), проведення спільних міжнародних конференцій, робочих груп та інших заходів;

забезпечити визначення Міністерством фінансів України необхідного рівня фінансування реалізації заходів з увічнення пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту, з метою подальшого визначення розміру фінансування, що може бути здійснено:

за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;

із залученням фінансування з боку підприємств, установ та організацій, включаючи громадські, благодійні та приватні, незалежно від форми власності, за виключенням тих, учасниками чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти держави-агресора та/або держави-окупанта, відносно яких державою Україною було застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);

забезпечувати взаємодію з підприємствами, установами, організаціями (зокрема, громадськими та благодійними), незалежно від форми власності, з питань увічнення пам’яті загиблих у Бабиному Яру.

  1. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Джерело — сайт Законопроектів, поданих до Верховної ради.

Tags: