Проєкт Постанови ВР «Про додаткові заходи з вшанування пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту».

Меморіальний музей пам’яті жертв Бабиного Яру

Проєкт Постанови ВР «Про додаткові заходи з вшанування пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту».

Сьогодні у Верховній раді групою депутатів різних фракцій було зареєстровано проєкт Постанови ВР «Про додаткові заходи з вшанування пам’яті жертв трагедій Бабиного Яру та Голокосту».
Депутати, які підтримали реєстрацію проєкту постанови (список оновлюється):
Бобровська Соломія — Голос
Клименко Юлія — Голос
Лозинський Роман — Голос
Піпа Наталія — Голос
Стефанишина Ольга — Голос
Устінова Олександра — Голос
Юрчишин Ярослав — Голос
Ар»єв Володимир — ЄС
Бондар Михайло — ЄС
В»ятрович Володимир — ЄС
Княжицький Микола — ЄС
Федина Софія — ЄС
Безгін Віталій — СН
Бондар Ганна — СН
Брагар Євгеній — СН
Яременко Богдан — СН
Ясько Ліза — СН
Крулько Іван — Батьківщина
Гузь Ігор — За майбутнє
Савчук Оксана — позафракційна
 (далі буде).
=======================

ПРОЄКТ

вноситься народними депутатами України

ПОСТАНОВА

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

«Про додаткові заходи з ушанування

пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту»

Усвідомлюючи особливе значення трагедії Бабиного Яру як одного з найбільших місць масових розстрілів жертв націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму та символу Голокосту євреїв України у роки Другої світової війни, пам’ять про який є невід’ємною складовою національної пам’яті Українського народу,

наголошуючи на необхідності гідного вшанування усіх жертв Бабиного Яру незалежно від їхньої національності, віросповідання чи політичних поглядів та уникнення будь-яких політичних спекуляцій навколо пам’яті про трагедію Бабиного Яру,

закликаючи до об’єднання зусиль усього українського суспільства для запобігання повторенню злочинів проти людяності та будь-яких проявів геноциду, збереження миру та міжетнічної єдності,

нагадуючи, що людське життя та права людини є найвищими соціальними цінностями,

усвідомлюючи свій моральний обов’язок перед теперішніми та майбутніми поколіннями, потребу утвердження у суспільстві нетерпимості до будь-яких проявів насильства, насамперед на національному, етнічному, расовому та релігійному ґрунті,

засуджуючи будь-які спроби виправдання злочинів та злочинного характеру комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, які засуджені в Україні Законом України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»,

виходячи з глибокої поваги до важливих етичних засад усіх релігій щодо недопущення будівництва на території місць масових поховань, у тому числі жертв воєн, репресій комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів,

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

  1. Визнати за необхідне забезпечити належне вшанування жертв трагедії Бабиного Яру та реалізацію у зв’язку з цим заходів, передбачених Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність», схваленими Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 2016 р. № 1744-VIII.
  2. Вважати неприпустимою участь у будь-якій формі, у тому числі шляхом повного або часткового фінансування, у реалізації заходів із вшанування жертв трагедії Бабиного Яру, жертв комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів громадських об’єднань, благодійних організацій, інших юридичних осіб, засновниками, керівниками, членами (учасниками) або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, визнаної державою-агресором та/або державою-окупантом щодо України, органи державної влади або місцевого самоврядування держави-агресора та/або держави-окупанта, юридичні особи – резиденти держави-агресора та/або держави окупанта.
  3. Кабінету Міністрів України:

розглянути та затвердити проєкт «Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»», розроблений робочою групою при Інституті історії України НАН України на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України та на замовлення Міністерства культури України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр;

забезпечити розроблення та подання в установленому порядку на затвердження Верховної Ради України проєкту державної цільової програми, спрямованої на забезпечення комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр» на основі Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», розробленої робочою групою при Інституті історії України НАН України на замовлення Міністерства культури України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», передбачивши фінансування такої програми за рахунок коштів Державного бюджету України та з інших джерел, не заборонених законодавством, з урахуванням пункту 2 цієї Постанови;

вжити невідкладних заходів із забезпечення розширення меж та зон охорони Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», внесення місць, споруд (витворів), їхніх частин, а також територій та інших об’єктів, пов’язаних із вшануванням жертв злочинів націонал-соціалістичного (нацистського) та комуністичного тоталітарних режимів, які відбувалися на території Бабиного Яру та навколо нього у роки Другої світової війни, або історією Бабиного Яру, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;

передбачити при розробці проєкту закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та в державних бюджетах України на наступні роки кошти на реалізацію у повному обсязі державної цільової програми та інших заходів, визначених цією Постановою.

  1. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

 

Голова

Верховної Ради України                                               Д. РАЗУМКОВ

============================

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту Постанови Верховної Ради України

«Про додаткові заходи з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру та Голокосту»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття проєкту постанови

В 2021 році Україна відзначає 80-ті роковини трагедії Бабиного Яру, яка стала символом Голокосту євреїв України і одним із найбільших злочинів, вчинених нацистським режимом у нашій країні в роки Другої світової війни. Наш обов’язок – гідно вшанувати пам’ять жертв цієї трагедії.  Водночас Рекомендації парламентських слухань на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність», схвалені Постановою Верховної Ради України 16 листопада 2016 р., виконані лише частково. Заходи з комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру перебувають на стадії затяжного обговорення.

  1. Мета та завдання прийняття проєкту постанови

Проєкт постанови покликаний засвідчити позицію Верховної Ради як представницького органу українського народу щодо необхідності гідного вшанування усіх жертв Бабиного Яру незалежно від їхньої національності, віросповідання чи політичних поглядів та уникнення будь-яких політичних спекуляцій навколо пам’яті про трагедію Бабиного Яру, об’єднання зусиль усього українського суспільства для запобігання повторенню злочинів проти людяності.

  1. Загальна характеристика і основні положення проєкту постанови

Проєктом постанови пропонується, зокрема,

визнати за необхідне забезпечити  належне вшанування жертв трагедії Бабиного Яру та реалізацію у зв’язку з цим заходів, передбачених Рекомендаціями парламентських слухань на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність», схваленими Постановою Верховної Ради України від 16 листопада 2016 року;

вважати неприпустимою участь у реалізації заходів із вшанування жертв трагедії Бабиного Яру організацій та об’єднань,  керівниками, членами або кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни або органи влади держави-агресора;

доручити Кабінету Міністрів України розглянути та затвердити проєкт Концепції комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру з розширенням меж Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», розроблений робочою групою при Інституті історії України НАН України на замовлення Міністерства культури України та Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр»; забезпечити розроблення та подання в установленому порядку на затвердження Верховної Ради України проєкту державної цільової програми, спрямованої на забезпечення комплексного розвитку (меморіалізації) Бабиного Яру; вжити невідкладних заходів з розширення меж та зон охорони Національного історико-меморіального заповідника «Бабин Яр», внесення відповідних територій та об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України тощо

  1. Стан нормативно-правової бази

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», Постанова Кабінету Міністрів України  від 1 березня 2007 р. N 308 «Про Державний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр», Постанова Верховної Ради України «Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «75-ті роковини трагедії Бабиного Яру: уроки історії та сучасність»» та інші.

  1. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту постанови не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

  1. Прогноз результатів

Прийняття постанови сприятиме належному вшануванню жертв трагедії Бабиного Яру, національній єдності та міжетнічній злагоді в Україні.

Народні депутати України        

Tags: , , ,